Vagyon-Felelősség biztosítás

 • Általános felelősség: Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Általános felelősségbiztosítási termékpalettánkba tartozik a tevékenységi, a munkáltatói, a szolgáltatói, a termékfelelősség- és a környezetszennyezési felelősségbiztosítás.
 • Építés-szerelés: Az építési időszak alatt a még nem teljesen kész építmény nagymértékben ki van téve a természeti erők csapásainak, rosszindulatú rongálásoknak, hanyagságnak, stb. Az általunk forgalmazott építés- és szerelésbiztosítási fedezetek lehetőséget teremtenek az ilyen jellegű magas kockázatok kizárására. A biztosítók termékei között megtalálja az építkezések ill. szerelések összkockázatú biztosításait és a családi házak építésbiztosítását.
 • Géptörés, gépépítés, számítógép, adathordozó biztosítások: A gépek működtetésük során különféle veszélyeknek és kockázatoknak vannak kitéve: kezelési hiba, ügyetlenség, betörés, tűz, víz okozhatja a gépek károsodását. Termékeink közt megtalálja az elektronikus berendezések és készülékek biztosítását, géptörés, gép-üzemszünet és gépszerelés biztosításokat.
 • Jogvédelem: a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

 

 • Lakásbiztosítás: Lakását, házát sokféle veszély fenyegeti: betörés, beázás, tűzkár, elemi kár... A családi otthonbiztosítások többféle módozata a biztosítási kockázatok széles körét foglalja magában, így Ön választhatja meg, milyen veszélyekre vonatkozzon a biztosítás.
 • Társasház biztosítások: társasházi és lakásszövetkezeti közösségek számára komplett épületbiztosítást kínálnak a biztosítók, mely magában foglalja a magántulajdonban lévő lakások és közös tulajdonban lévő épületrészek (pl.: lépcsőház, pince, tetőszerkezet, stb.) biztosítását is. Ez nagymértékben segíti a lakóközösséget abban, hogy egy káresemény kapcsán minél egyszerűbben megkapja a kártérítést, mivel mindössze egy biztosítóval kell a kapcsolatot tartania.
 • Menedzserbiztosítás: vezető tisztségviselők egyedi biztosítása.
 • Mezőgazdasági (állat, növény): Növénybiztosításaink között megtalálja többek közt a jégkárbiztosítást, árvíz-, ill. téli fagykárbiztosítást, üvegházi vagy fóliás termesztés, viharkár vagy erdőtűz biztosítását. Állatállományát biztosíthatja természeti csapások, katasztrófák ellen, nagy értékű állataira egyedi állatbiztosítást köthet. Termékeink a mezőgazdasági vállalkozók összetett vagyonbiztosítására is kiterjed.
 • Szakmai felelősségbiztosítás: Cégünk egészségügyi és szociális tevékenységre, állat-egészségügyi tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, fuvarozói illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére kínál szakmai felelősségbiztosításokat. A felmerülő igények alapján a termékpalettát bővítjük.
 • Szállítmánybiztosítás: Szárazföldön, vízen, levegőben óriási mennyiségű, és értékű árut szállítanak világszerte. A feladótól a vevőnek történő kiszolgáltatásig tartó úton az áru számtalan veszélynek van kitéve, melyek következtében sérülhet, illetve elveszhet, jelentős veszteséget okozva az áru tulajdonosának, ezért minden szállítmányozással foglalkozó és fuvarozó részére ajánlatos ezen biztosítás megkötése.
 • Vállalkozási vagyonbiztosítás: Bármennyire körültekintően vezeti is vállalkozását, nem feledkezhet meg róla, hogy azt veszélyek fenyegetik, melyeket gyakran a legnagyobb óvatossággal sem tud kivédeni. Vagyontárgyai biztonságának megőrzésében, az üzletmenet folyamatosságának fenntartásában segít Önnek a vállalkozói vagyonbiztosítás, mely olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. A nagy- és multinacionális vállalatok részére kínáljuk, nevesített kockázatú és összkockázatú vagyonbiztosításainkat.
 • Üzemszünet biztosítás: gazdálkodási tevékenység kényszerű szüneteltetését jelenti egy másik biztosítási esemény – amely ebben az esetben a kár oka – bekövetkezése miatt. A kárnak költségtöbbletet okozó és eredményt rontó hatás van. Ezek a kárféleségek akkor jelentősek, ha a kár kényszerű üzemszünettel párosul. Legismertebb üzemszüneti biztosítási esemény a tűzüzemszünet.

 

Ingyenes ajánlatkéréshez küldje el nekünk az alábbi adatlapot.